Mis on Elurikkuse Erakond?

Mis on Elurikkuse Erakond?

Tähelepanelikule jälgijale on jäänud silma uus, Elurikkuse Erakond. Mille eest seistakse, kust tuli idee, impulss või hoopis vajadus teha uus erakond? Vastab erakonna üks asutajaliikmetest Toomas Trapido.

Mitu seltskonda rääkis suvel omavahel eelseisvatest valimistest ning loodeti, et Vabaerakond ja Rohelised ühinevad, misjärel oleks tekkinud suurem ühisjõud, millega liituda. Nii aga ei läinud ja kuna praeguse Elurikkuse Erakonna asutajad väärtustasid väga tugevalt kohalikke kogukondi, pärandkultuuri, otsedemokraatiat ja loodust, siis tekkis nende väärtuste põhjal tuumik, mille ümber hakkas koonduma teisi inimesi. Septembri alguses otsustasime, et teeme Elurikkuse Erakonna ning kahe kuu pärast oli meil üle 500 liikme. See näitab juba iseenesest, et vajadus Elurikkuse Erakonna järgi oli ja on olemas.

Mis on teie põhipostulaadid?

Meie suureks unistuseks ja sihiks on tark maheriik. Selle all on meil viis põhisuunda – alt-üles otsemokraatlik riigikorraldus, tugevad kogukonnad, loodust taastav majandus, õppijakeskne haridus ning kõikehõlmav (sh tervist ja energeetikat) julgeolek.

Millist Eestit te tahate?

Me tahame Eestit, kes olles ise võtnud suuna ökoriigiks saamisele, oleks Euroopas ja maailmas selle hädavajaliku pöörde üks eestvedajatest. Eesti võiks olla koostöine ning sisemiselt kõrge usaldustasemega riik, kus toimetatakse loodusega kooskõlas ja kus põlispuud ja hiiekohad on hästi hoitud! Üheks probleemiks, mida näen, on et enam ei julgeta unistada. Eks sellel on oma põhjused, kibestumine nende hulgas. Mina soovin Eestit, kus me teineteise unistusi tõsiselt kuulame.

Mida see partei tegemine sulle ja tiimile on siiani igapäevategemistes tähendanud?

Meil on olnud mitu erinevat etappi – esiteks 500 liikme kutsumine ja leidmine, erakonna registreerimine, seejärel Riigikogu kandidaatide leidmine, samal ajal ka valimisprogrammi tegemine ja nüüd on jäänud eelkõige oma sõnumiga inimesteni jõudmine. See on tähendanud päris palju tööd, emotsioone, rõõmu, väsimust, elevust – kõike.  

Kes on teie partei tuntumad inimesed ja millega nad tegelevad, mis on nende väärtushinnangud, mismoodi nad elavad vms mis neid iseloomustaks?

Ma ei oska inimesi tuntuse alusel võrrelda, aga toon mõned näited tuumiku hulgast. Rainer Kuuba on olnud ligi 30 aastat metsamees, mõistliku metsakasutuse eest seisja ning ka võro kultuuri edendaja, viimased aastad Võro Instituudi juhatajana.

Mihkel Kangur on teadlane, ökoloog, kes on uurinud ajaloolist inimmõju meie maastikele ja kliimale ning juhtinud Tallinna Ülikoolis Ökoloogia Instituuti.

Piret Räni on kunstnik ja olnud ühiskondlikult pikalt aktiivne.

Artur Talvik on olnud üks oma kogukonna vedajatest Juminda poolsaarel.

Mati Kose, loodusfotograaf, bioloog, kogukonnaedendaja Pärnumaal.

Ja veel rohkem kui 500 sisukat ja tegusat inimest :)

Mis erinevus on teie ja Roheliste vahel? Miks Roheliste erakonnast nö ei piisanud?

Jah, seda küsimust on meilt palju küsitud. Üks põhjustest oli kindlasti erinevus rõhuasetustes, mida võib ka mingil sügavamal tasandil kultuuriliseks erinevuseks pidada. Mitmed Elurikkusega liitujad ei soovinud rohelistega liituda kanepiteema rõhutamise pärast. Elurikkuse Erakonnas on kanepiteemal ka kõiksugu seisukohti, kuid ollakse ühel meelel, et see ei peaks olema põhiteemade hulgas, sest viib fookuse oluliselt kõrvale. Lisaks nagu eelpool ütlesin, on Elurikkusega liitujate hulgas palju kohaliku kultuuri ja kogukondade vedajaid. Samas mina olen juba rohkem kui 15 aastat koostöö olulisusest rääkinud ning ei välista seda kuidagi ka tulevikus. Aga Elurikkus ei saanud tekkida niisama, järelikult oli poliitmaastikul olemas mingi tühimik, mis vajas täitmist.

Mina olen seda meelt, et ka roheline poliitika on maailmas teinekord pisut peavoolu osaks muutnud (mitte igal pool) ning maailma olukord on selline, et vaja on veelgi edasi minna, nt rääkida looduslikele tervikutele (nt Emajõele) isikuõiguste andmisest, mida on tehtud Uus-Meremaal, põhivajaduste katmisest ja üldse täiesti uuest suhtest planeedi ja inimeste vahel. Ma nimetan seda ka Gaia poliitikaks.

Millega sa veel oma elus ja töös praegusel ajal tegeled? 

Õpetan Tallinna Vabas Waldiorfkoolis bioloogiat ja maailma parimate külade rajamist :)

Vean Gaia Akadeemiat, mis on täiskasvanutele suunatud tervikliku eluviisi õppeasutus.

Õpetan ja õpin doktoriõppes Tallinna Ülikoolis.

Suvel aitan peamiselt Hundiallika Keskuses Võrumaal laagreid ja koolitusi läbi viia. Püüan endiselt maailmast, loodusest, evolutsioonist ja inimestest aru saada :)

Lihtne magustoit

Lihtne magustoit

Kontserdil tukkumine lubatud!

Kontserdil tukkumine lubatud!